Corporatiu Equidress Català >>

Realització d’un vídeo corporatiu per la nova hípica EQUIDRESS:

Camí de Mas Coll s/n
Sant Salvador de Guardiola
Tel: 689940923
equidress@equidress.es

Serveis:
- Al cor de Catalunya a Sant Salvador de Guardiola
- Instal·lacions dissenyades pel confort dels cavalls
- Ensinistrem els cavalls per a la pràctica esportiva
- Treballem el perfeccionament de l’equitació
- Ensenyament adequat al nivel de cada alumne