Imatge i comunicació >>

Imatge i comunicació disposa d’un estudi de disseny dedicat a la realització de projectes de disseny gràfic (identitat corporativa, imatge de producte i publicacions tant en suport paper com web i multimèdia) i de disseny industrial (packaging, objectes, “PLV” i reforç de marca.