El català i les Xarxes

El català pateix perill d’extingir-se digitalment. L’escàs suport de tecnologia lingüística redueix en gran mesura les possibilitats de què llengües no tan massives tinguin un espai al món digital.

Un recent estudi realitzat per Meta- Net, una xarxa sobre excel·lència europea integrada per 60 centres i 34 països, que ha estudiat 23 llengües europees ha arribat a la conclusió de què, tot i que una gran part dels polítics i una amplia majoria dels ciutadans fan servir aquesta llengua, la tecnologia per traduir automàticament o el processament de textos està molt limitat a idiomes majoritaris. El mateix problema també és dona amb l’euskera i el gallec.


Tot i que la situació no sembla que vagi a canviar en un futur pròxim i és previsible un debilitament de l’idioma al món web fins arribar a extingir-se, l’Institut Universitari de Llengua Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra conclou en un recent estudi que sobre el futur d ela llengua catalana a les xarxes s’ha de ser “moderadament optimista”.

Des de Catalunya hi ha hagut diverses iniciatives per preservar el Català a les xarxes, però el problema sembla radicar, una vegada més, en temes econòmics. Amb la llengua espanyola els problemes que puguin haver es resolen ja que és una llengua amb milions de parlants i s’espera que el mateix passi amb llengües de territoris més petits, però no és així.

El Català s’hauria de comparar amb llengües com el danès o el noruec, que conten amb un número de parlants similars a la nostra llengua, però aquests idiomes si reben el recolzament per part dels seus països i busquen superar les barreres que les xarxes puguin imposar creant nous sistemes i noves plataformes per impulsar les seves llengües.

A l’estudi es recorda com amb l’aparició de la impremta es va afavorir l’intercanvi d’informació a Europa, però que que va portar a la desaparició de llengües minoritàries, com el dàlmata, i ens avisa de què podria passar això mateix amb llengües com en Català.

Per això és important impulsar el català, fer servir la nostra llengua a les xarxes i que apareguin traductors i correctors gramaticals en català perquè no perdi pes a la societat i no es redueixi el català a un ús domèstic. Hem de lluitar per la nostra llengua.

Fotografies de Ricard Illana. Manifestació per la independència, 11 de setembre de 2012.

Comments are closed.