Les xarxes socials al servei de les empreses >>

Les Xarxes Socials poden millorar un 20% la productivitat de les empreses.

Un estudi recent portat a terme per l’empresa Millward Brown i encarregat per Google sobre l’ús de les xarxes socials per empreses demostra que aquestes poden millorar la productivitat en un 20%. L’enquesta s’ha realitzat en 7 països i a més de 2700 empleats.

L’ús principal de les Xarxes Socials per part de les empreses és trobar experts i informació sobre un tema concret. A més, serveix per compartir coneiements, fer networking i reduir la quantitat d’emails rebuts i spam.

L’estudi demostra que Espanya i Itàlia, amb un 74% cadascún, són els països on més empreses fan ús de les xarxes socials.  A més, el 69% creu que les empreses que adopten les xarxes socials per al seu funcionament tenen un creixement més ràpid.

A part, sembla ser que els usuaris que fan ús de les xarxes socials tenen més probabilitats d’ascens, doncs les dades ens diuen que el 86% dels usuaris que han obtingut un ascens o el 72% que es probable que l’obtingui són usuaris de xarxes socials.

Tot i així s’ha de tenir en compte que l’estudi s’ha realitzat a empreses de més de 50 treballadors, amb feines d’oficina i enfocats a col·laborar amb altres professionals del seu sector, i amb empleats que podien accedir a les xarxes socials des de el mateix lloc de treball.

Del que no hi ha cap dubte ja, és de l’auge de les xarxes socials en els entorns d’empresa.

Comments are closed.