wikipedia

El vídeo a la Wikipedia >>

Ens hem assabentat que Wikipedia permetrà als seus usuaris pujar vídeos, un gran complement a la informació i imatges que ja ofereix…

S’utilitzarà el format Theora / OGG, que es podrà codificar amb el software gratuït Miro Video Converter. Els passos per poder pujar el teu propi vídeo a Wikipedia són senzills:

1. Disposar d’un compte en Wikipedia, el material ha d’estar creat per tu o en el cas d’haver editat material ja existent s’ha de verificar que es tingui la respectiva llicència i autorització.
2. La durada del vídeo ha d’estar entre 3-5 minuts.
3. La mida ha de ser de 320 × 240 píxels i no pot sobrepassar els 100 MB.
4. Un cop editat el nostre vídeo, l’haurem de carregar a la Wikipedia on omplirem tota la informació del nostre treball i sobretot triarem el tipus de llicència que permetrà utilitzar el teu material a altres usuaris segons els requisits que hagis especificat.

En definitiva, es pot dir que el recurs audiovisual serà de gran ajuda a l’hora de reforçar la informació que ens brinda Wikipedia, i suposem que gràcies a les posterior revisions podrem disposar de vídeos amb informació de qualitat.

Per a més informació consultar: www.videoonwikipedia.com

Comments are closed.